14/1/13

Στο 36% εκτοξεύθηκε η μαύρη εργασία στην Ελλάδα


Σαρώνει η αδήλωτη εργασία η οποία, σύμφωνα με έρευνα της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ, φθάνει στο 36% πανελλαδικά , ενώ σε ορισμένες περιοχές ανεβαίνει μέχρι και το 44%.

Από τους ελέγχους της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Του ΙΚΑ ΕΤΑΜ καταγράφεται ότι το 42% εκείνων που εργάζονται «μαύρα» είναι αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 19.083 επιχειρήσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι 1.038 απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να τηρούν μητρώο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ούτε είχαν ενημερώσει άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

Στους επιτόπιους ελέγχους καταχωρήθηκαν 60.796 εργαζόμενοι από τους οποίους 22.006 (ποσοστό 36%) ήταν ανασφάλιστοι (9.345 αλλοδαποί - 12.661 ημεδαποί).

Διαπιστώθηκαν 9.191 παραβάσεις σε βάρος αντίστοιχου αριθμού επιχειρήσεων και συντάχθηκαν πρόστιμα 11.882.500 ευρώ.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές οι έλεγχοι έγιναν από μικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, (ΣΔΟΕ), επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), του υπουργείου Ανάπτυξης και τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τους καταγεγραμμένους ανασφάλιστους από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. σε ποσοστό 42% είναι αλλοδαποί που διαφεύγουν οποιασδήποτε επίσημης καταγραφής δικαιολογώντας τη δυσαναλογία μεταξύ αδειών εργασίας και αιτήσεων νομιμοποίησης του μεγάλου αριθμού μεταναστών που εξακολουθούν να διαμένουν και να εργάζονται παράνομα στη χώρα.

Οι κλάδοι στους οποίους παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό ανασφάλιστων εργαζομένων είναι οι τουριστικές εποχιακές επιχειρήσεις, ο κλάδος επισιτισμού και διασκέδασης, οι υπηρεσίες καθαριότητας και security, φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων, εταιρίες υπεργολαβιών, εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, ιδιωτικές σχολές - φροντιστήρια και οικοδομή.

Στον απολογισμό του προηγούμενου έτους του 2011 της ίδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας έφθανε το 30% και των ανασφάλιστων αλλοδαπών στο 40%.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.ΥΠ.Ε.Α. , Μάρκος Τούντας, αποδίδει την έξαρση της αδήλωτης εργασίας στην υψηλή φορολογία και στα υψηλά ποσοστά ασφαλίστρων, ενώ προσθέτει ότι «η απόκλιση μεταξύ συνολικού κόστους εργασίας και καθαρών αποδοχών αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση της παράνομης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Από την άλλη πλευρά, η παραβατικότητα ενισχύεται από την μακροχρόνια ανεργία και την ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση, που δημιούργησαν μια νέα μεγάλη κατηγορία εργαζομένων με περιορισμένες απαιτήσεις που καταφεύγουν στην ανεπίσημη αγορά εργασίας με επαχθείς όρους έντονα στοιχεία εκμετάλλευσης το βασικότερο των οποίων είναι και η έλλειψη ασφάλισης».

iefimerida.gr