22/1/13

Υπερκέρδη για την Τράπεζα της Ελλάδας – 305,3 εκατ. ευρώ θα πάνε στο Δημόσιο


Ποιος θα πίστευε άραγε ότι εν καιρώ κρίσης και τραπεζικού «χειμώνα» θα υπήρχε τράπεζα με κέρδη και μάλιστα υπερδιπλάσια από το 2011; Κι όμως η Τράπεζα της Ελλάδας είδε το 2012 τα κέρδη της να εκτινάσσονται, με το μεγαλύτερο μέρος να καταλήγει στο Δημόσιο, κυρίως επειδή οι τράπεζες που ήταν αποκλεισμένες από το «φτηνό» Ευρωσύστημα, υποχρεώθηκαν να δανείζονται από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA). Δηλαδή από τη Τράπεζα της Ελλάδας, με επιτόκιο 2 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο!!!

Σύμφωνα με τον Ισολογισμό του περασμένου 12μήνου, τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2012 ανήλθαν σε 318,6 εκατ. ευρώ, έναντι 96,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Από τα κέρδη ποσό 305,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του Καταστατικού της και το υπόλοιπο θα διατεθεί στους μετόχους. Η εικόνα αυτή οφείλεται βέβαια στην εκρηκτική αύξηση των εσόδων της στα 2.995,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.594,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 87,8%. Ειδικότερα:
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 2.888,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.458,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 98%
  • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν σε 71,8 εκατ. ευρώ έναντι 98,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση
  • Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 23,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 14,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 5%.

iefimerida.gr