14/1/13

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,7% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Νοέμβριο


Αύξηση 0,7% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) του μηνός Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2011, έναντι αύξησης 8,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Νοέμβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 1,0%, έναντι αύξησης 1,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 5,1%, έναντι αύξησης 7,6%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Νοεμβρίου 2012 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2012
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,0%, το μήνα Νοέμβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,8%
2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Νοεμβρίου 2012 σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2011
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, το μήνα Νοέμβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,8%
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,7%


mantatanews.gr